XII Dożynki Powiatu Chrzanowskiego – podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania za  koncelebrację Mszy Świętej Księdzu Dziekanowi dekanatu Babice Janowi Piwowarczykowi oraz  Ojcu Gwardianowi Lesławowi Zachura gospodarzowi Klasztoru oo. Bernardynów i Kościóła pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Alwerni. 

Szczególne podziękowania należą się Organizatorom XII Dożynek Powiatu Chrzanowskiego za ogrom pracy, poświęcony czas, zaangażowanie oraz serce włożone  w pielęgnowanie tradycji. 

XII Dożynki Powiatu Chrzanowskiego – podziękowania

Dlatego też serdecznie dziękujemy: gospodarzom tegorocznych Dożynek Burmistrzowi Alwerni – Tomaszowi Siemkowi oraz  pracownikom Referatu Promocji Gminy, Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,  Panu Dyrektorowi Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni – Markowi Skowronkowi  oraz pracownikom, Burmistrzowi Trzebini – Adamowi Adamczykowi oraz  pracownikom Wydziału Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą, Dyrektorowi  Trzebińskiego Centrum Kultury – Panu Adamowi Potockiemu  oraz pracownikom, Wójtowi Gminy Babice – Panu Radosławowi Warzecha wraz z  pracownikami Zespołu ds. Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy w Babicach oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Babicach Pani Marzenie Pierzchale – Dudek wraz z pracownikami, Dyrektorowi Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec Panu Markowi Grabskiemu wraz z pracownikami, Panu Burmistrzowi Chrzanowa – Ryszardowi Kosowskiemu oraz pracownikom Biura Promocji i Rozwoju Gminy Chrzanów, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie Panu Janowi Smółce, Panu Burmistrzowi Libiąża – Jackowi Latko oraz  pracownikom Wydziału Rozwoju Urzędu Miejskiego w Libiążu, Dyrektorowi Libiąskiego Centrum Kultury Panu Tomaszowi Bębenkowi oraz pracownikom, Kołom Gospodyń Wiejskich  z całego powiatu chrzanowskiego oraz  wszystkim mieszkańcom Alwerni i okolic za angażowanym w  przedsięwzięcie, Pani Agnieszce Oczkowskiej Etnografowi w Festiwalu Wieńca Dożynkowego reprezentującej Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Komendantowi Powiatowemu Policji w Chrzanowie Panu Radkowi Bąchór, Komendantowi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie Panu Andrzejowi Dybał, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie Pani Jagodzie Jankowskiej.

 

Dodatkowo pragniemy podziękować, Starościnie i Staroście XII Dożynek Powiatowych Państwu Monice i Piotrowi Łaciak z Kwaczały, a także pracownikom Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni na czele z Panem Dyrektorem Markiem Skowronkiem.

 

Gorące podziękowania za prowadzenie XII Dożynek Powiatowych i konferansjerkę należą się Panu Markowi Skowronkowi – Dyrektorowi Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni, a za poprowadzenie obrzędu dożynkowego Pani Teresie Majewskiej- pracownikowi Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni oraz Pani Irenie Kurzańskiej przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Kwaczale wraz z członkiniami koła. Szczególne podziękowania kierujemy również do Pana Burmistrza Alwerni Tomasza Siemka wraz z małżonką Panią Agnieszką Siemek za udział w obrzędzie dożynkowym.

 

 

Za przygotowanie scenografii serdecznie dziękujemy Kołu Gospodyń Wiejskich w Regulicach.

Za przygotowanie i poprowadzenie Konkursu Wiedzy Rolniczej w czasie Dożynek serdecznie dziękujemy Przewodniczącemu Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Chrzanowie Panu Edwardowi Majchrowskiemu.

 

 

Serdeczne podziękowania kierujemy również do Pani Jolanty Kuciel oraz Pana Marka Skowronka za występ Grupy Artystycznej „Gama” z Kwaczały działającej przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Alwerni.

 

Za przygotowanie pięknych wieńców dożynkowych, kłosów do odznaczenia gości oraz występów artystycznych dziękujemy wszystkim Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Chrzanowskiego zaangażowanym w tegoroczne Dożynki, a w szczególności:

 

 

 •   Kołu Gospodyń Wiejskich „Kwaczalanie” reprezentującemu Gminę Alwernia
 •   Kołu Gospodyń Wiejskich „Bolęcanie” reprezentującemu Gminę Trzebinia
 •   Kołu Gospodyń Wiejskich „ Gromcaneczki” reprezentującemu Gminę Libiąż
 •   Kołu Gospodyń Wiejskich „Jankowicanki” reprezentującemu Gminę  Babice
 •   Chrzanowskiemu Stowarzyszeniu Folklorystycznemu „Luszowianki” – reprezentującemu Gminę Chrzanów
 •   Kołu Gospodyń Wiejskich z Mirowa – za przygotowanie dodatkowego wieńca dla Starosty Chrzanowskiego

 

Za dary ołtarza serdecznie dziękujemy: Pani Małgorzacie Fiba z Poręby Żegoty,  Panu Edwardowi Majchrowskiemu Przewodniczącemu Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Chrzanowie oraz Członkom Koła Pszczelarzy "NEKTAR" z Alwerni , a także pszczelarzom z Libiąża.

 

Dziękujemy również Powiatowej Radzie Bartniczej w Chrzanowie na czele z Panem Jerzym Oczkowskim za dary i uznanie pszczelarzy chrzanowskich dla organizatorów tegorocznych Dożynek.

 

Serdecznie dziękujemy również reprezentacjom  pocztów sztandarowych:

 

 • Kołu Pszczelarzy z Libiąża
 • Kołu Pszczelarzy „Nektar” z Alwerni
 • Kołu Pszczelarzy z Babic
 • Kołu Pszczelarzy „Cabanka” z Chrzanowa
 • Kołu Pszczelarzy z Trzebini

Podziękowania kierujemy również do Wystawców za współpracę oraz zaangażowanie
w tak ważne dla Powiatu przedsięwzięcie.

 

Dlatego też serdecznie dziękujemy:

 • Panu Edwardowi Góreckiemu z Poręby Żegoty
 • Pani Małgorzacie Fiba z Poręby Żegoty
 • Pani Małgorzacie Talowskiej z Poręby Żegoty
 • Pani Karolinie Starostka z Wygiełzowa
 • Panu Krzysztofowi Chodur z Babic
 • Pani Beacie Kucharczyk – reprezentującej Referat Promocji Gminy, Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Alwerni
 • Kołu Pszczelarzy z Trzebini
 • Koło Pszczelarzy „CABANKA” z Chrzanowa
 • Kołu Pszczelarzy „Nektar” z Alwerni
 • Kołom Łowieckim z terenu Powiatu Chrzanowskiego
 • Domowi Pomocy Społecznej w Płazie
 • Małopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
 • Radzie Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Chrzanowie
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chrzanowie
 • Bankowi Spółdzielczemu w Chrzanowie
 • Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Krakowie
 • Ochotniczej Straży Pożarnej  w Chrzanowie
 • Grupie Twórców „MILLENIUM” z Alwerni
 • Powiatowemu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie
 •  „ORIFLAME”  - Biuro Regionalne w Trzebini
 • Centrum Helen Doron i Akademia Robotyki w Chrzanowie

 

Za objęcie patronatem medialnym XII Dożynek Powiatowych dziękujemy  „TVP Kraków”, „Radiu Kraków”, Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, „Gazecie Krakowskiej”, „Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej” oraz Portalowi Społecznościowo - Informacyjnemu Chrzanowski24.pl.

 

 Serdecznie dziękujemy również sponsorom:

Małopolskiej Izbie Rolnicza z siedzibą w Krakowie

 

Pragniemy także podziękować wszystkim, którzy swoją obecnością zaszczycili uroczystość XII Dożynek Powiatowych.

 

 

Zarząd Powiatu w Chrzanowie oraz Pracownicy Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.