Zbiornik Chechło będzie zagospodarowany

W piątek 25.08.2017 r. w Dworze Zieleniewskich w Trzebini, Burmistrz Miasta Trzebini Adam Adamczyk wspólnie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Jackiem Krupą podpisali umowę gwarantującą dofinansowanie projektu. Dzięki ponad 4,7 mln zł dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach RPO WM 2014-2020, zbiornik wodny Chechło, jego przyrodniczy i krajobrazowy potencjał zostanie wykorzystany dla poprawy oferty rekreacyjnej i turystycznej skierowanej do mieszkańców i turystów.

Zbiornik Chechło będzie zagospodarowany

fot. UM Trzebinia

 

Projekt będzie realizowany  w partnerstwie Gmin Trzebini i Chrzanowa, Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.

 

Żródło: UM Trzebinia