Stefan Rożnawski odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Prezydent RP odznaczył  Stefana Rożnawskiego za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej, za wkład w rozwój infrastruktury sakralnej oraz społeczności lokalnej województwa małopolskiego.

Stefan Rożnawski odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Fot. Odznaczenie wręczył wicewojewoda Józef Gawron podczas sierpniowego posiedzenia Rady Powiatu Chrzanowskiego

 

STEFAN ROŻNAWSKI

-1973-1975 Dyrektor Naczelny Zakładów Chemicznych „Organika-Azot” w Jaworznie

Efektywne zarządzanie „Organiką-Azot” przez dyrektora Rożnawskiego uchroniło upadający zakład pracy przed likwidacją. Wówczas opracował i wdrożył innowacyjne projekty technologiczne, które znacząco wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska naturalnego, a konkretnie:

- modernizacja technologii produkcji cyjanku wapnia, co znacznie ograniczyło zatrucie środowiska,

- modernizacja formulacji i konfekcjonowania preparatów zawiesinowych i płynnych,

- znaczna poprawa BPH – innowacyjne projekty urządzeń do hermetycznego przenoszenia azotu – filtry hermetyczne,

-„Ciekawym pod względem inżynieryjnym i nietypowym w warunkach polskich rozwiązaniem, zastosowanym przez dyrektora Rożnawskiego był sposób rozbudowy i modernizacji instalacji żelazocyjanków. Polegał on na nadbudowaniu ścian zewnętrznych nad istniejącą instalacją produkcyjną w sposób umożliwiający zachowanie ciągłości produkcji. Stare ściany okrywające instalację wyburzono dopiero po zakończeniu budowy ścian zewnętrznych. W efekcie uzyskano znaczną poprawę warunków pracy. System ten został wysoko oceniony przez Ministerstwo i zastosowany w innych zakładach przemysłu chemicznego.

Dużą uwagę przywiązywał dyrektor Rożnawski do przygotowania młodych kadr, potrzebnych do nadzoru produkcji i obsługi technicznej na średnim stopniu zarządzania. Z jego inicjatywy przekształcono istniejącą przy Zakładach „Organika-Azot” szkołę zawodową na Technikum Chemiczne. Miało to duży wpływ na podniesienie kwalifikacji znacznej części personelu. …” – fragment listu Edwarda Skotnickiego, zam. Jabłonowa 7, 43-603 Jaworzno (data stempla pocztowego 23.04.2015 r.).

 

-1975-1978   Dyrektor ds. technicznych w Fabryce Kosmetyków Pollena Miraculum

Dowodem szczególnych zasług Pana Rożnawskiego w czasie jego pracy w Krakowie, wykraczających poza zakres obowiązków i czynności służbowych oraz poza obszar  Powiatu Chrzanowskiego, jest osobisty wkład w rozwój infrastruktury Krakowa. Dzięki Jego pracy, wykonywanej społecznie, udało się wybudować w dzielnicy Podgórze przejście podziemne i część płyty lotniska Aeroklubu.

 

-1978-1990 Kierownik, awans na Stopień Dyrektora Górniczego III Stopnia KWK Janina w Libiążu

Praca społeczna dyrektora Stefana Rożnawskiego, wykonywana poza czynnościami służbowymi szczególnie przyczyniła się do rozwoju KWK Janina, jak i przyniosła ogromne korzyści mieszkańcom i miastu Libiąż. Na terenie kopalni dzięki Jego staraniom zamontowano nowe oświetlenie, zbudowano też warsztat centralny według Jego projektu.

Jest też autorem licznych projektów obiektów użyteczności społecznej, które służą do dziś społeczności Libiąża:

- projekt budowy przychodni Ośrodka Zdrowia w Libiążu,

- projekt Zespołu Szkół w Libiążu,

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Libiążu,

- ujęcie wody dla Libiąża i Chrzanowa w Żelatowej.

 

Społeczna praca na rzecz budowy obiektów sakralnych w latach 1977- ok. 2010

Inżynier Stefan Rożanwski położył wybitne zasługi na rzecz budowy obiektów sakralnych na terenie Małopolski. Należy zauważyć, że działał w trudnych dla tego typu inicjatyw czasach, projektując obiekty sakralne, często też pomagając w organizacji materiałów budowlanych na te cele. Szczegółowo zostało to opisane w publikacji „Na chwałę Bożą” (Alwernia 2012). Poniżej znajduje się lista tych zasług:

- dom katechetyczny w Brodłach – projekt, nadzór i pomoc w zdobyciu materiałów,

- przeprojektowanie oraz pomoc w zdobyciu materiałów na budowę kościoła i plebanii w Okleśnej, kościołów w: Kwaczale, Przegini Duchownej, Płazie,

-przeprojektowanie kościoła w Grojcu,

-projekt remontu wieży i dachu kościoła oraz plebanii, a także projekty odbudowy murów cmentarza i rozbudowy cmentarza   w Porębie Żegoty,

-projekt rozbudowy kaplicy zewnętrznej w klasztorze w Alwerni,

-projekt rozbudowy plebanii w Mętkowie,

-projekty remontu wieży i kościoła w Regulicach i Babicach - projekt społeczny kaplicy cmentarnej (oraz infrastruktury cmentarnej) w Babicach,

- pomoc w organizacji materiałów budowlanych dla Kościoła MBR w Chrzanowie,

- projekt dzwonnicy w Piechowicach – Powiat Krakowski,

- projekt dzwonnicy w Zagórzu,

-projekt budowa kaplicy i plebanii w Jankowicach,

-projekt odbudowy kapliczki przydrożnej w Olszynach,

- korekta projektu kościoła i plebanii Św. Barbary w Libiążu i pomoc w organizacji materiałów budowlanych,

-projekt dzwonnicy z kaplicą w Żarkach,

-projekt dzwonnicy i projekt rozbudowy kaplicy w Rozkochowie.

Poza Powiatem Chrzanowskim:

-projekt kościoła i kaplicy w Przegini Duchownej,

-projekt dzwonnicy stalowej w Krakowie-Pychowicach,

-projekt adaptacji budynku katechetycznego do funkcji kaplicy w Gorzowie,

-projekt Krzyża Jubileuszowego na Kobylcu,

-projekt remontu kościoła w Podwilku.

 

Społeczne projekty obiektów infrastruktury w latach 1973-ok. 2010

Oprócz dokonań, będących dowodem zaangażowania Inżyniera w rozwój infrastruktury sakralnej, należy wymienić też Jego ogromne zasługi na rzecz rozwoju infrastruktury użyteczności społecznej. W w/w latach społecznie Stefan Rożnawski opracował szereg projektów, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców dużej części Małopolski. Poniżej wymieniono projekty i inicjatywy Jego autorstwa:

- oczyszczalni w Gromcu,

- odcinki sieci kanalizacyjnej i gazowej.

W gminie Babice:

- 3 głębinowe ujęcia wody pitnej – jedno wspólnie z gminą Alwernia,

-oczyszczalni ścieków wspólnie z Zatorem, co znacząco wpłynęło na poprawę czystości wód,

-projekt przeprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Podolszu pod korytem Wisły – realizacja projektu kanalizacji w gminie,

-praca na rzecz poprawy jakości powietrza oraz rozwój infrastruktury i systemów bezpieczeństwa w Babicach.

Inne:

-projekt sal gimnastycznych przy Zespole Szkół w Zagórzu, w Zespole Szkół Babicach,

- projekt rozbudowy szkoły w Jankowicach,

- projekt Urzędu Gminy w Babicach (wraz z siedzibą OSP),

- projekt przedszkola w Zagórzu,

-projekt i nadzór nad budową Domu Ludowego w Olszynach,

-projekty strażnic: Strażnica w Rozkochowie, Strażnica w Brodłach, Strażnica w Rusocicach, rozbudowa strażnicy w Jankowicach Strażnica w Czernichowie, społecznie nadzór nad budową strażnicy w Alwerni- udział w projektowaniu i nadzór nad budową budynku wielofunkcyjnego, w tym części dla OSP i Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni , przeprojektowanie i nadzór budowy OSP w Babicach,

-nadzór nad budową boiska z zapleczem socjalnym w Zagórzu, Olszynach, Jankowicach,

- trybuny sportowe przy boisku w Okleśnej,

- hydroforni w Mętkowie,

- projekt i nadzór nad budową Ośrodka Zdrowia w Mętkowie,

- w latach 1991-1994 nadzór nad budową wodociągu dla Poręby Żegoty i Alwerni.

 

Inżynier Stefan Rożnawski położył też wybitne zasługi w opracowywaniu innowacyjnych projektów technologicznych, które znacząco wpłynęły na poprawę jakości pracy oraz ochronę zdrowia pracowników i środowiska naturalnego, a co istotne wykorzystywane są do dziś w przemyśle oraz gospodarce. Do Jego koncepcji można zaliczyć: projekt wybudowania oddziału produkcji tlenku chromu do dobrej jakości farb na eksport, modernizację systemu absorpcji stężonego i gorącego kwasu solnego oraz likwidację emisji gazowego chlorowodoru, projekt urządzeń do hermetycznego transportu toksycznej mieszanki stosowanej do pieców, nowatorski projekt spalania kwasu fosforowego, co w dużej mierze zredukowało emisję szkodliwych oparów.

 

Posiadane wyróżnienia:

 

 1. Złoty Krzyż Zasługi - 1966 r.,
 2. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski –1973 r.,
 3. Złoty Medal Zasługi dla Pożarnictwa 1973 r.,
 4. Srebrna Odznaka za Zasługi dla Obronności Kraju,
 5. Złota odznaka Zasługi dla Rozwoju Miasta, Ziemi Krakowskiej oraz Racjonalizatora Produkcji,
 6. Odznaka „Zasłużony Pracownik Rolnictwa” 1973 r.,
 7. Złota Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego 1986 r.,
 8. Pro Eclesia et Pontifice” 1994 r.,
 9. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 1996 r.,
 10. HonoroweObywatelstwo Gminy Babice 1998 r.,
 11. Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego 2003 r.