KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa ślą-skiego w dniach od 13 września do 22 września 2017r zostanie przeprowadzone szczepie-nie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.

Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, oleju kokosowego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawie-rająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.

W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po szczepieniu zaleca się:

1) nie wchodzić na teren lasu,
2) zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwo-zach i jarach,
3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz  szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
4) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza wete-rynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
5) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w bezpiecznym
kagańcu.

W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień, proszę wszystkich mieszkańców województwa o dostosowanie się do obowiązujących w tym zakre-sie przepisów i zaleceń.

WSZELKICH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW UDZIELAJĄ:

DODATKOWE INFORMACJE TEL. 32 -42 88 611
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W CHRZANOWIE TEL. 32 212 12 96