Informacja

Uprzejmie informujemy, że uległy zmianie godziny funkcjonowaina punktu udzielania bezpłatnych porad prawnych w Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10c. Od września pubnkt czynny jest  od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00. 

Informacja