Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Krakowie

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów.

Wydarzenie odbędzie się 21 września 2017 roku o godzinie 11:00 w Krakowskim Parku Technologicznym (Kraków, ul. Podole 60). W spotkaniu weźmie udział Jadwiga Emilewicz, Wiceminister Rozwoju. W trakcie spotkania poznają Państwo kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju firmy:

·       start-up (wsparcie przez fundusze Venture Capital, Aniołów Biznesu);

·       działalność badawczo-rozwojowa (w jaki sposób ją prowadzić, jak nawiązać współpracę z jednostkami naukowymi i skąd pozyskać kapitał);

·       wdrożenia i transfer technologii (ochrona własności przemysłowej, Kredyt na innowacje technologiczne, Badania na rynek, Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw);

·       działania powdrożeniowe (działania oraz środki finansowe, które wspierają dalszy rozwój i ekspansję firmy).

 

Ponadto prelegenci omówią możliwości, jakie dają innowacyjnym firmom również inne źródła wsparcia, m.in. programy regionalne. Ważnym punktem spotkania będą też korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwe formy zawiązywania partnerstwa pomiędzy biznesem a nauką. Po części prezentacyjnej odbędą się konsultacje indywidualne z ekspertami instytucji, które wdrażają Fundusze Europejskie. Spotkanie jest organizowane we współpracy z: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencją Rozwoju Przemysłu, PFR Ventures, Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego/Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich, Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, Krakowskim Parkiem Technologicznym, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo pod linkiem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/firma-krakow

Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt e-mail: spotkaniaregionalne@mr.gov.pl