Łączenie oddziałów i dyżury POZ głównymi filarami programu naprawczego chrzanowskiego szpitala

Połączenie oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej, rozszerzenie zakresu działalności oddziału pulmonologicznego dla pacjentów chorych na gruźlicę z jednoczesnym włączeniem do niego oddziału chemioterapii i zwiększenie działalności oddziału kardiologicznego – to główne założenia programu naprawczego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

 

Łączenie oddziałów i dyżury POZ głównymi filarami programu naprawczego chrzanowskiego szpitala

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie przez szpital nocnych i świątecznych dyżurów podstawowej opieki zdrowotnej, które dotąd funkcjonowały w poszczególnych przychodniach. Punkty przyjęć pacjentów z całego powiatu będą zorganizowane w chrzanowskim szpitalu i w Krzeszowicach.

Program naprawczy na lata 2017-2019 przygotowano z uwagi na pogorszenie sytuacji finansowej lecznicy: ujemny wynik finansowy, stopniowe obniżanie płynności finansowej i spadek wartości majątku trwałego.

- Podaliśmy w nim kierunek zmian mających na celu umożliwienie normalnego i bezpiecznego funkcjonowania szpitala – wyjaśnia Waldemar Stylo, dyrektor placówki.

Filarem programu naprawczego są nie tylko zmiany struktury organizacyjnej oddziałów szpitalnych, ale również realizacja projektów modernizacyjnych współfinansowanych pieniędzmi zewnętrznymi, przedsięwzięcia w obszarze ekonomiki szpitala oraz doskonalenie logistyki działania.

Dyrekcja lecznicy nie zakłada likwidacji oddziałów generujących najwyższe straty finansowe (mowa o oddziałach: urologicznym, psychiatrycznym, ginekologicznego i chemioterapii). Takie kroki jako wariant alternatywny podjęte będą wyłącznie w przypadku braku możliwości realizacji założonych działań restrukturyzacyjnych.

- Na dzień dzisiejszy likwidacja jakiejkolwiek działalności nie wchodzi w grę – podkreśla Waldemar Stylo.

Dyrektor przedstawił założenia programu naprawczego podczas sesji Rady Powiatu 27 września w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie. Teraz z dokumentem zapozna się Zarząd Powiatu Chrzanowskiego.

- Zarząd zajmie oficjalne stanowisko po dokładnej analizie programu, biorąc pod uwagę zdanie radnych powiatowych. Bardzo ważnym głosem będzie również ocena Rady Społecznej Szpitala – zapowiada Janusz Szczęśniak, starosta chrzanowski.