Od października nocna i świąteczna opieka w chrzanowskim szpitalu

 

Od 1 października świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego oraz gminy i miasta Krzeszowice udzielane są przez podwykonawcę Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

 

 

 

 

 

Od października nocna i świąteczna opieka w chrzanowskim szpitalu

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Pacjent może skorzystać osobiście z porady lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punkcie NiŚOZ, telefonicznie lub w przypadkach medycznie uzasadnionych z wizyty domowej w miejscu zamieszkania.

źródło:szpital-chrzanow.pl