Trwają konsultacje społeczne Wieloletniego Programu Współpracy z NGO na lata 2018 – 2022

Uwagi do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego ws. przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2022” można zgłaszać pocztą lub e-mailem.

Trwają konsultacje społeczne Wieloletniego Programu Współpracy z NGO na lata 2018 – 2022

Termin  nadsyłania uwag – 6 października 2017 r.

·  Więcej informacji (w tym formularz konsultacji) - LINK