Nauczyciele nagrodzeni przez starostę

10 października podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w chrzanowskim domu kultury emerytowani nauczyciele powiatowych szkół ponadgimnazjalnych zostali wyróżnieni przez starostę chrzanowskiego tytułem
"Zasłużony Nauczyciel". To Barbara Godyń - Kirker, Lucyna Kozub - Jentys, Maria Kupiec, Maria Radym i Barbara Więcek (na zdjęciu). 

Nauczyciele nagrodzeni przez starostę

Nagrodę Starosty Chrzanowskiego dla wyróżniających się nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez powiat chrzanowski z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali:

Barbara Wawrzyniak I Liceum Ogólnokształcące
w Chrzanowie

Barbara Nosek II Liceum Ogólnokształcące  w Chrzanowie
Arkadiusz Surowiec Zespół Szkól Techniczno-Usługowych  w Trzebini
Maria Fraś Zespół Szkół w Libiążu
Anna Grzelakowska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie
Bogdan Żółty Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie
Alicja Mielus Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
Krystyna Wywijas Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie
Barbara Pabis Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chrzanowie
Małgorzata Liszka Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini
dyr. Renata Bębenek Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
dyr. Małgorzata Bigaj Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie
dyr. Jerzy Walczak Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie