Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, iż dysponuje wolnymi środkami finansowymi na refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne w ramach prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

 

 

 

Informacja

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (32) 753-38-35, lub zapraszamy osobiście – pok. 203 (II piętro).

Szczegóły

Więcej