Dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego wyróżnieni przez Kuratora Oświaty

Małgorzata Bigaj, Jerzy Walczak i Krystyna Wywijas otrzymali Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty, a Mariola Pikoń – Medal KEN.

Dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego wyróżnieni przez Kuratora Oświaty

źródło: portal.vulcan.net.pl

 

18 października w sali obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego odbyły się uroczyste spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączone z wręczeniem Medalu Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Nagród Ministra Edukacji Narodowej i Nagród Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty otrzymali: Małgorzata Bigaj - dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, Jerzy Walczak - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chrzanowie i Krystyna Wywijas - nauczyciel przedmiotów zawodowych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie. Mariola Pikoń ,wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chrzanowie została wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.