Chrzanowski urząd pracy liderem w aktywizacji młodych bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie został laureatem w ogólnopolskim konkursie „Lider Aktywizacji Osób Młodych”. 

 

Chrzanowski urząd pracy liderem w aktywizacji młodych bezrobotnych

Konkurs organizowany jest przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM. Obejmował ocenę najlepszych praktyk publicznych instytucji rynku pracy w zakresie wspierania osób młodych. Zakres tematyczny zgłaszanych praktyk dotyczył różnych aspektów działalności instytucji rynku pracy, w szczególności: zasad obsługi młodego klienta, sposobów docierania z informacją o ofercie do osób młodych, współpracy z innymi podmiotami (edukacyjnymi, pozarządowymi, samorządowymi, pracodawcami) na rzecz skutecznej aktywizacji osób młodych, prowadzenie działań promocyjnych zmieniających postrzeganie instytucji rynku pracy przez osoby młode, realizację projektów wzbogacających ofertę kierowaną do osób młodych, rozwój kompetencji pracowników, inne działania ukierunkowane na wzrost skuteczności wspierania osób młodych na rynku pracy.