Chrzanowski szpital otrzyma dofinansowanie do przebudowy SOR-u

Szpital Powiatowy w Chrzanowie zakwalifikował się na listę placówek, które otrzymają dofinansowanie projektu „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”.

31 stycznia Szpital Powiatowy w Chrzanowie złożył do Ministerstwa Zdrowia wniosek o dofinansowanie projektu „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie”.

Projekt zakłada: zakup specjalistycznych urządzeń medycznych, przebudowę i modernizację pomieszczeń, polegającą na korekcie układu funkcjonalnego pomieszczeń SOR-u i wyodrębnieniu obszaru segregacji medycznej i przyjęć, obszaru konsultacji, obszaru obserwacji, obszaru wstępnej intensywnej terapii, obszaru terapii natychmiastowej, zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego w celu prawidłowego funkcjonowania SOR.

 

Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych projektu obejmują:

-       dotację ze środków EFRR w ramach POIiŚ 2014- 2020 w wysokości 5 950 000 zł (tj. 85 % kosztów kwalifikowanych Projektu),

-       dotację ze środków Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w wysokości 1 000 000 zł (tj. 14,29 % kosztów kwalifikowanych Projektu),

-       środki własne Szpitala w wysokości 50 000 zł (tj. 0,71 % nakładów inwestycyjnych na Projekt).

16 października szpital otrzymał informację o zakwalifikowaniu się na listę placówek, które otrzymają dofinansowanie. Chrzanowska lecznica znajduje się na 20. miejscu listy rankingowej.

źródło: szpital-chrzanow.pl