Krystyna Godyń doceniona

Krystyna Godyń, wieloletni prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów została odznaczona medalem Bonum Facere (Czynić Dobro) podczas Dnia Seniora zorganizowanym przez ZUS i PZERiI w Chrzanowie 27 października w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji.

 

Krystyna Godyń doceniona

Krystyna Godyń stoi na czele stowarzyszenia zrzeszającego około 1200 członków   skupionych   w   11   kołach   rejonowych:   Chrzanów,   Trzebinia-   Bolęcin, Dulowa, Płoki, Myślachowice i  Regulice. Działa na rzecz poprawy warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziała ich samotności, marginalizacji i wykluczeniu   społecznemu.   Jest   rzecznikiem   opinii   emerytów   i   rencistów   oraz inwalidów   wobec   władz   samorządowych,   publicznych   i   mediów.   Zabiega o sponsorów   i   członków   wspierających   dla   uzyskania   środków   finansowych i materialnych, jest współorganizatorem działalności, turystycznej i wypoczynkowej, koordynuje przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i artystycznym.

Od 2000 roku bierze czynny udział w organizacji Powiatowego Dnia Seniora. Zawsze pełna entuzjazmu i energii, chętna do pracy i współpracy. W swojej   działalności   społecznej,   może   pochwalić   się   również,   pracą   społeczną w Powiatowej Społecznej Radzie Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Chrzanowie.

 

Osiągnięcia

Praca zawodowa

1945-1957 Oddział Zaopatrzenia Robotniczego CHZMO Stella Chrzanów - księgowa

1957-1977 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Chrzanowie – specjalista ds. organizacji i zatrudnienia

1977-1979 Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie – specjalista ds. zatrudnienia

1979-1992 Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych „Stella” w Chrzanowie – specjalista planowania i rozliczeń inwestycji

Praca społeczna

1978 – 1992 radna Rady Miasta i Gminy Chrzanów

1975 – 1982 członek Rady nadzorczej PSM w Chrzanowie

1982 - 1985 przewodnicząca Rady Osiedla Tysiąclecia w Chrzanowie

1984 – 1987 przewodnicząca Rady Nadzorczej PSM w Chrzanowie

2008 - 2014 Sekretarz Rady Nadzorczej PSM w Chrzanowie

1989 - 2012 przewodnicząca Rady Nadzorczej Powszechnej Spółdzielni Spozywców „SPOŁEM w Chrzanowie

1983 – 1986 ławnik sądu pracy i ubezpieczeń w Katowicach

1987 – 1991 ławnik Sądu Rejonowego w Chrzanowie

2000   –   2003   ławnik   Wydziału   Cywilno   –   Rodzinnego   Sądu   Okręgowego   w Katowicach

1992 członek Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chrzanowie

Od 1993 członek Zarządu Miejskiego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chrzanowie

Od 1.08. 2001 do chwili obecnej przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Chrzanowie

2016 – 2019 Delegat Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

WYRÓŻNIENIA

Złota Honorowa Odznaka Centralnego Zarządu Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego    

Odznaka Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego              

Odznaka Zasłużony dla „SPOŁEM”         

Brązowy Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż Zasługi    

Złoty Krzyż Zasługi        

Złota Odznaka Honorowa  za wybitne zasługi PZERiI

POLONIA – MINOR w uznaniu za wybitne zasługi w aktywizacji seniorów, rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego oraz prace na rzecz Małopolski i jej mieszkańców.- Nagroda Województwa Małopolskiego

Odznaka   Honoris   Gratia  - odznaczenie   Prezydenta   Miasta Krakowa