OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO Z DNIA 20 października 2017 r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 31.10.2017 r., do dnia 21.11.2017 r.,

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn.zm.)

 

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w użyczenie:

 

z zasobu Powiatu Chrzanowskiego, pomieszczenia o pow. 87,93 m2, położone w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy
ul. Grzybowskiego 7a, znajdujące się na nieruchomości oznaczonej w jednostce ewidencyjnej Chrzanów, obręb Chrzanów, jako działka nr 3546/454 o pow. 0,2874 ha, stanowiący własność Powiatu Chrzanowskiego zgodnie z KW KR1C/00095544/9.

 

 

Dane dotyczące lokalu przeznaczonego do oddania w użyczenie:

 

 

 

Położenie pomieszczenia

Księga wieczysta

Nr działki

Ilość pomieszczeń

Powierzchnia użytkowa

1

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie przy ul. Grzybowskiego 7a

KR1C/00095544/9

Nr 3546/454
o pow. 0,2874 ha

3 (Piwnica nr 2a, 5, 6 )

87,93 m2

 

Pomieszczenia znajdują się w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego
w Chrzanowie, przy ul. Grzybowskiego 7a o łącznej powierzchni 87,93 m2.

Budynek 3-kondygnacyjny Starostwa Powiatowego w Chrzanowie,
przy ul. Grzybowskiego 7a, stanowi własność Powiatu Chrzanowskiego i obejmuje część nieruchomości oznaczonej, jako działka nr: 3546/454 o pow. 0,2874 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00095544/9.

Pomieszczenia zostają przeznaczone do oddania w użyczenie na działalność archiwum Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie . Okres oddania w użyczenie ustala się od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.

 

Biorący w Użyczenie zobowiązany będzie do uiszczania do 10 grudnia każdego roku należności za energię elektryczną ( jednorazową opłatę ryczałtową) na podstawie wystawionej przez Użyczającego faktury Vat. Kwota ryczałtu będzie corocznie ustalana na podstawie wartości rocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego zastrzega sobie prawo do wycofania nieruchomości z wykazu obiektów przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 

Szczegółowych informacji udziela (Pani Daria Muszyńska – Główny Specjalista)
Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
ul. Partyzantów 2, III piętro, pok.311, nr tel. 32 625 79 32.

 

Informacje o wywieszeniu wykazu ogłasza się w „Gazecie Przełom”, na stronie internetowej – www.powiat-chrzanowski.pl i wywiesza na tablicach ogłoszeń w siedzibach Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

 

                                                                                 

 

                                                                                              STAROSTA CHRZANOWSKI

                                                                                                    

                                                                                                 Janusz Szczęśniak