OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarządu Powiatu Chrzanowskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania: Prowadzenie na terenie Powiatu Chrzanowskiego, w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku środowiskowego domu samopomocy dla nie więcej niż 23 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób upośledzonych umysłowo z terenu Powiatu Chrzanowskiego oraz nabór na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku środowiskowego domu samopomocy dla nie więcej niż 23 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób upośledzonych umysłowo z terenu Powiatu Chrzanowskiego

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

SZCZEGÓŁY: https://bip.malopolska.pl/spchrzanow,m,60596,pomoc-spoleczna.html