OGŁOSZENIE

Zarządu Powiatu Chrzanowskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego polegającegona powierzeniu prowadzenia na terenie Gminy Alwerni, Babic i Libiąża punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz  nabór na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania polegającego na powierzeniu prowadzenia na terenie Gminy Alwerni, Babic i Libiąża punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

OGŁOSZENIE

SZCZEGÓŁY: https://bip.malopolska.pl/spchrzanow,m,60564,organizacje-pozarzadowe.html