Trwa druga edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do wydania 8 mln zł

13 października zakończono głosowanie w II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wyniki będą znane końcem listopada.

Trwa druga edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do wydania 8 mln zł

Każdy Małopolanin, który ukończył 16 lat, mógł oddać swój głos – także przez internet. Ostateczne wyniki głosowania poznamy do końca listopada.

W tym roku zarząd województwa zdecydował o zwiększeniu kwoty w II edycji BO Małopolska z 6 do 8 mln zł. Dlatego też do każdego z subregionów Małopolski trafi 1 mln 330 tys. zł, zamiast – jak w pierwszej edycji – 1 mln zł.

Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom województwa decydować o tym na co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami. 

 

Zadania w powiecie chrzanowskim w ramach subregionu Małopolska Zachodnia:

Podniesienie atrakcyjności Skansenu w Wygiełzowie poprzez budowę placu zabaw dla turystów i mieszkańców:

Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec jest jednym z centralnych ośrodków życia społecznego i turystycznego Małopolski Zachodniej. Unikalne zabytki i wyjątkowe wydarzenia przyciągają wiele tysięcy turystów i mieszkańców. Pomimo szerokiej oferty skierowanej do różnego segmentu odbiorców dostrzegalny jest brak infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi dla najmłodszych i ich opiekunów. Zatem realizacja zadania polegającego na utworzeniu ogólnodostępnego placu zabaw jako atrakcyjnego i przyjaznego miejsca jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie społeczne. Uzupełnienie brakującej infrastruktury pozwoli na wzbogacenie tego obszaru zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Kwota - 100 tys. zł.

 

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 780 w miejscowości Brodła przy ul.Galicyjskiej, powiat chrzanowski, gmina Alwernia

Celem realizacji przedstawionego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poruszających się ulicą Galizyjską w Brodłach. DW 78- posiada zakręty i wzniesienia oraz jest drogą o bardzo dużym natężeniu ruchu samochodowego. Kierujący pojazdami mają ograniczoną możliwość dostrzeżenia pieszych poruszających się poboczem. Budowa chodnika przyczyni się do bezpiecznego uczestniczenia pieszych w ruchu drogowym.

Kwota - 99 782 zł.

 

Odwodnienie DW 780 w m. Poręba Żegoty odc. 120 km 0+700 – 0+880 str. prawa

Realizacja zadania w oparciu o opracowaną wcześniej dokumentację projektową i po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych. Zadanie obejmuje odprowadzenie wód opadowych od wylotu przepustu pod drogą wojewódzką nr 780 w m. Poręba Żegoty (po prawej stronie drogi zgodnie z kilometrażem) do istniejącego cieku

wodnego.

Kwota - 100 tys. zł.

 

Radość tworzenia bez barier - bezpłatne zajęcia taneczno- akrobatyczne

Projekt zakłada organizację ogólnorozwojowych zajęć tanecznych z elementami akrobatyki artystycznej dla 160 osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku od 6-18 lat. Głównym celem jest ogólny rozwój psychoruchowy dziecka obejmujący 4 sfery: motoryczności, wiadomości, umiejętności i wychowania. Poprzez ciekawą ofertę zajęć pragniemy również zachęcić do aktywnego spędzania czasu wolnego wolnego oraz rozwijania pasji i zainteresowań taneczno akrobatycznych. Projekt zakłada bezpłatny udział w 5 grupach tanecznych i 2 akrobatycznych realizowanych od 15 stycznia 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku (z wyłączeniem okresu wakacyjnego), prowadzonych przez doświadczonych instruktorów tańca i akrobatyki. Grupy będą podzielone pod względem wieku i stopnia zaawansowania. Podział będzie również dotyczyć stylów tanecznych takich jak: jazz, hip hop, show dance. W efekcie powstaną choreografie taneczno-akrobatyczne, które zostaną zaprezentowane podczas pikników rodzinnych oraz imprez okolicznościowych w powiecie. Podczas występów tancerze zaprezentują się w profesjonalnych strojach, które są również częścią projektu. Bezpłatne zajęcia oraz koszty związane z oprawą choreografii pozwolą na uczestnictwo w zajęciach każdego chętnego dziecka bez względu na status finansowy rodziny.

Kwota - 100 tys. zł

 

Szlak Kolei Ziemi Chrzanowskiej

" Szlak Kolei Ziemi Chrzanowskiej" przewiduje powstanie trasy turystycznej po Chrzanowie, przybliżając historię kolei na ziemi chrzanowskiej i przywołującej wspomnienia o Pierwszej fabryce lokomotyw w Polsce " Fablok" S.A. W czasie wędrówki, mieszkańcy,turyści i osoby przyjezdne będą poszukiwać rozmieszczonych, w ramach wyznaczonej trasy, miniatur lokomotyw i parowozów oraz odkrywać atrakcje znajdujące się w okolicy.

W ramach przedsięwzięcia: zostanie utworzony szlak turystyczny na terenie miasta Chrzanów z wykorzystaniem miniatur(z brązu) lokomotyw i parowozów wyprodukowanych w zakładzie FABLOK, zostaną opracowane i wydrukowane broszury oraz mapy dotyczące "Szlaku". Głównym celem zadania jest szeroko pojęta promocja miasta Chrzanów oraz popularyzacja wiedzy na temat kolejnictwa. Zadanie kierowane jest do ogółu społeczeństwa- mieszkańców gminy, powiatu, województwa, osób przyjezdnych, turystów, wycieczkowców, pasjonatów kolejnictwa- bez ograniczeń wiekowych.

Kwota - 100 tys. zł.

 

Ratujmy i uczmy ratować - edukacja mieszkańców w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo - oddechowej, automatycznej defibrylacji zewnętrznej, postępowania w stanach zagrożenia życia dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym seniorów). Chęć poprawy wiedzy i umiejętności w pomaganiu osobom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Kwota - 98 998 zł.