System czujników jakości powietrza w trzech gminach powiatu

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym stanem jakości powietrza na terenie Powiatu Chrzanowskiego. Dzięki staraniom gmin Alwernia i Chrzanów rozrasta się sieć czujników systemu Airly, które są uzupełenienim pomiarów jakosci powietrza dokonywanych przez stację  Państowego Monitoringu Powietrza  zlokalizowaną w gminie Trzebinia.  AKTUALNE WYNIKI POMIARÓW  

System czujników jakości powietrza w trzech gminach powiatu