Dzieci budowały skansen

W Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie odbyły się warszaty - gra wielkoformatowa dla dzieci "Budujemy skansen".

Dzieci budowały skansen

To nowa propozycja muzeum. Lekcje muzealne są skierowane m.in. do uczniów szkół podstawowych. Projekt dofinansowało Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Myślą przewodnią projektu jest przybliżenie dzieciom procesu przenoszenia do skansenu budynków i tworzenia ekspozycji muzealnej oraz zapoznanie ich z bogatą kulturą Krakowiaków Zachodnich. Współautorami projektu są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z Babic i okolicy, którzy wzięli udział w wakacyjnych warsztatach w skansenie.