Dzień pracownika socjalnego

Z okazji dnia pracownika socjalnego odbyła się konferencja „Organizacja lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie w Powiecie Chrzanowskim” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.

Dzień pracownika socjalnego

Powiatowe instytucje zajmujące się wsparciem dzieci, osób oraz rodzin – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. A. Starzeńskiego w Płazie oraz Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie prezentowały swoją działalność.

Konferencja została uświetniona wystąpieniem prof. Krzysztofa Czekaja z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na temat: „Instytucji pomocy społecznej w procesie wsparcia społeczności lokalnych w ich funkcjonowaniu i planowaniu rozwoju” oraz występem uzdolnionej młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Chrzanowie.

Zasłużeni pracownicy socjalni zostali uhonorowani dyplomami uznania starosty chrzanowskiego.