Uczniowie nagrodzeni za pracowitość, uzdolnienia i umiejętności

Starosta Janusz Szczęśniak uhonorował za pracowitość, uzdolnienia i umiejętności trzech uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Gabriela Kępkę, Dawida Gładyska i Michała Ferlaka. 

Uczniowie nagrodzeni za pracowitość, uzdolnienia i umiejętności

Nagrodę Starosty Chrzanowskiego dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat chrzanowski ustanowiono  Uchwałą Nr 208/1/2006 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego w 2006 roku. Nagrody dotyczą osiągnięć uczniów w poprzednim roku szkolnym. Wysokość  nagrody wynosi 750 zł i każdy z uczniów mógł wybrać sobie nagrodę sam  w ramach tej kwoty.

  1.       Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:
  •          Najlepsze wyniki w nauce
  •          Najlepsze osiągnięcia artystyczne
  •          Najlepsze osiągnięcia sportowe

W tym roku Komisja przyznała  1 nagrodę za najlepsze osiągnięcia w nauce  i ze względu na to, iż  nie przyznano nagrody za osiągnięcia artystyczne  przyznano  2 nagrody za osiągnięcia sportowe.

 

Nagrody otrzymali: 

Najlepsze wyniki w nauce – Gabriel Kępka – uczeń IV klasy Technikum Mechatronicznego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie osiągając średnią ocen 5,43 i wzorową ocenę z zachowania. Gabriel jest szczególnie uzdolniony w zakresie przedmiotów zawodowych. Szczególne osiągnięcia uzyskał biorąc udział w XLIII Olimpiadzie Wiedzy Technicznej  uzyskując II lokatę oraz tytuł Laureata. Jego wiedza znacznie wykracza poza zakres materiału obejmującego treści podstawy programowej. Systematycznie
 i samodzielnie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, którymi dzieli się z innymi uczniami pomagając im w nauce. Czynnie udziela się w życiu szkoły i środowiska. Jest członkiem Zarządu Samorządu Uczniowskiego, bierze udział w pracach Młodzieżowej Rady Powiatu. Angażuje się w promocję szkoły w czasie Dni Otwartych PCE, Targów Edukacyjnych oraz  Festiwalu Zawodów w Krakowie. Cechuje go życzliwość oraz bardzo wysoki poziom kultury osobistej, zarówno w szkole jak i poza szkołą.

 

Najlepsze osiągnięcia sportowe – Dawid Gładysek – uczeń II klasy  Technikum Górniczego w Zespole  Szkół w Libiążu. Dawid uzyskał średnią ocen
w szkole 4,55 oraz wzorowe zachowanie. Dawid interesuje się  sztukami walki Karate. Największe osiągnięcia  w ostatnich latach to:

- 2015r. Powołanie do Reprezentacji Polski na Puchar Europy International Karate Organization Kyokushin- Kaikan

-  2016r. Uzyskanie Zaświadczenia  o nadaniu klasy sportowej „II” przez Polski Związek Karate

- 2016r. - 1 miejsce w konkurencji kumite juniorów – 65 kg na XXXVI Mistrzostwach Makroregionu Śląskiego w Karate Kyokushin w Rudzie Śląskiej

- 2017r.- Uzyskanie stopnia uczniowskiego 2  kyn  -  brązowy pas

- 2017r. -  5 miejsce  w Wagowych Mistrzostwach Europy Karate Kyokushin
w Lyonie - Francja

- 2017r -  1 miejsce w kategorii kumite juniorów – 65 kg na
XXXVII Mistrzostwach Makroregionu Śląskiego w Karate Kyokushin w Dąbrowie Górniczej.

Dawid to także osoba bardzo zdyscyplinowana,  wykonująca powierzone obowiązki bardzo sumiennie. Cechuje go wysoka kultura osobista i szacunek. Mimo licznych obowiązków - łączenie nauki ze sportową pasją nie sprawia mu problemu, chętnie angażuje się w życie szkoły i klasy , wspiera prowadzone działania na rzecz innych. Na uznanie zasługuje jego bezkonfliktowość i umiejętność współpracy.

 

Najlepsze osiągnięcia sportowe – Michał Ferlak – uczeń III klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie. W roku szkolnym, 2016/2017 uzyskał średnią ocen 4,22 i wzorowe zachowanie. Michał to uczeń, który od najmłodszych lat rozwija swoje zainteresowania  w  modelarstwie. Bierze udział w zajęciach Chrzanowskiego Klubu Modelarstwa Lotniczego. Wysokie wyniki sportowe na szczeblu krajowym Michała spowodowały że został on zakwalifikowany przez  Zarząd Aeroklubu Polski do Kadry Narodowej  w 2016r. i 2017r.   

Największe osiągnięcia: 

 - 2017r. –  I miejsce w kategorii FIP – klasyfikacja indywidualna  FAI F1 Junior European Championship for Free Flight Model Aireraft, Federation Aeronautigue Internationale, Salona – Romania - organizator Federation Aeronautigue Internationale

- 2017r. Wicemistrz Polski w klasie FIP w Mistrzostwach Polski Modeli Swobodnie Latających dla Juniorów.

- 2017r. – II miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Modeli Swobodnie Latających Małych Form w Kategorii FIJ Open.

      Mimo licznych zajęć związanych ze swoją pasją Michał chętnie uczestniczy
w życiu szkoły, jest członkiem Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości, aktywnie uczestniczy w pracach samorządu szkolnego. Jest osobą niezwykle wrażliwą na potrzeby innych, chętny do pomocy oraz  lubiany w grupie.