W Forum Regionalnym "Między Małopolską a Górnym Śląskiem" uczestniczyło wiele osób

W dniach 17-18 listopada  odbyło się Forum Regionalne „Między Małopolską a Górnym Śląskiem", na którym spotkali się regionaliści, bibliotekarze, historycy, muzealnicy, etnografowie i inne osoby interesujące się działaniami na rzecz zachowania tożsamości lokalnej. 

W Forum Regionalnym "Między Małopolską a Górnym Śląskiem" uczestniczyło wiele osób

Fot. źródło: http://www.mbp.chrzanow.pl/forumregionalne

 

Wysłuchano cyklu wykładów. Zorganizowano imprezy otwarte. Swoje stoiska zaprezentowały wioski tematyczne z Bolęcina, Zagórza i Dulowej. Odbyły się również warsztaty genealogiczne dla osób chcących dowiedzieć się, jak dotrzeć do źródeł, dzięki którym można poznać losy swoich krewnych oraz jak łatwo wykonać drzewo genealogiczne korzystając z programów dostępnych w Internecie. Po raz pierwszy zaprezentowano zdigitalizowane księgi parafialne z Parafii Św. Mikołaja w Chrzanowie. Czytelnicy mogą z nich korzystać w dziale Czytelń i Multimediów na stanowisko Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej. W Oddziale dla Dzieci przeprowadzone zostały warsztaty etnograficzne, na których  uczestnicy poznali historię geologiczną najbliższej okolicy, ozdabiali gorsety krakowskie i robiły korale. Przez cały dzień odbywały się również pokazy filmów o regionie. Miłą niespodzianką dla gości forum były przygotowane przez panie z Grupy Obrzędowo-Śpiewaczej Płazianki, tradycyjne dla naszego regionu, ziemniaki pieczone.

18 listopada w Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec w Wygiełzowie odbyły się kolejne wykłady o tradycji Dziadów na Kątach i Suzojach z Dulowej. Brzeszczanki zaprezentowały stary obyczaj swatania. Można było uczestniczyć w warsztatach tworzenia ozdób choinkowych. Uczestnicy forum zwiedzili skansen.

Forum cieszyło się dużym zainteresowaniem. Planowana jest kontynuacja tego wydarzenia.