OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego informuje, że w dniu 7 grudnia 2017 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na realizację zadania: Prowadzenie na terenie Gminy Alwernia, Babic i Libiąż punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wyłoniony został podmiot, któremu zlecone zostanie w/w zadanie na podstawie umowy.

OGŁOSZENIE

Podmiotem tym jest:

Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Porębie-Żegoty

Dotacja na ww. zadanie została określona w projekcie budżecie powiatu na rok 2018
i wynosi: 182.178,00 zł.