Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie zdobywcą nagrody specjalnej

7 grudnia 2017r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie Pani Barbara Babijczuk, odebrała nagrodę specjalną i tytuł "Lider Aktywizacji Osób Młodych" w konkursie organizowanym przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM w Warszawie. 

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie zdobywcą nagrody specjalnej

Nagrodzona praktyka Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie została zamieszczona na stronie www.maparynkupracy.pl i poddana głosowaniu osób młodych, praktyka która uzyska największą liczbę lajków zostanie laureatem nagrody młodej publiczności.