Kompleksowa opieka po zawale serca w chrzanowskiej lecznicy

Szpital Powiatowy w Chrzanowie otrzymał kontrakt z MOW NFZ na realizację kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego, zwanej w skrócie „KOS-zawał”.

Program kierowany jest do pacjentów po zawale serca i składa się z czterech modułów:

  • interwencyjnego leczenia zawału mięśnia sercowego oraz - jeśli jest taka potrzeba - leczenia kardiochirurgicznego,
  • elektroterapii (wszczepienia urządzenia stymulującego pracę serca),
  • kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej,
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (kardiologicznej).

To rozwiązanie ma na celu, między innymi, ułatwienie pacjentom po zakończeniu hospitalizacji skorzystania z wizyty ambulatoryjnej u kardiologa (powinna nastąpić do sześciu tygodni po wypisie) oraz przyśpieszenie dostępu do rehabilitacji kardiologicznej osobom, które naprawdę jej wymagają. Jeden cykl koordynowanej opieki kardiologicznej trwa 12 miesięcy.

„KOS-zawał” jest to nowy zakres świadczeń zdrowotnych kardiologicznych realizowanych przez Szpital, jest to również zakres nielimitowany, co umożliwia uzyskanie dodatkowych środków finansowych dla Szpitala.

W województwie małopolskim jedynie dwie jednostki uzyskały z NFZ kontrakt w tym zakresie, w tym szpital w Chrzanowie.