Oddziały szpitalne będą modernizowane

Projekt Szpitala Powiatowego w Chrzanowie „Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie” został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Oddziały szpitalne będą modernizowane

Wartość projektu wynosi 14 391 090,70 zł.

Projekt Szpitala Powiatowego w Chrzanowie został najwyżej oceniony i znajduje się na pierwszym miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania w subregionie Małopolska Zachodnia.