Zapraszamy na Bieg Tropem Wilczym

Bieg Tropem Wilczym organizowany z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędzie się po raz pierwszy w Chrzanowie. Organizatorami biegu są: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie i Urząd Miejski w Chrzanowie. Do współpracy włączyło się Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej w Chrzanowie im. rtm. Witolda Pileckiego i Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP Chrzanów. Patronat nad wydarzeniem objął IPN oddział Kraków.

Zapraszamy na Bieg Tropem Wilczym

W dniu 4 marca 2018 roku na terenie Leśnictwa Kroczymiech odbędzie się bieg na dystansie 1963 m oraz piknik historyczny. Start biegu zaplanowano na godz. 12.00 a rozpoczęcie pikniku ok. godz. 12:45 (na terenie ośrodka nad stawem Szymalówka).

 

Bieg ma charakter honorowy (nie będzie pomiaru czasu). Jego celem jest propagowanie nowoczesnego patriotyzmu, który łączy w sobie przyjemne spędzanie czasu w gronie rodzinnym na świeżym powietrzu z pożytecznym zdobywaniem wiedzy. Uczestnicy upamiętniają podziemie antykomunistyczne w Polsce poprzez czynny udział w biegu i przedsięwzięciach towarzyszących.

 

Uczestnikom biegu organizatorzy gwarantują 200 szt. pakietów startowych, składających się z koszulki, medalu, materiałów promocyjnych oraz torby.

Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich osób, przy czym osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (lub opiekunów prawnych).

 

Zgłoszenia do biegu należy dokonać on-line – formularz zgłoszeniowy/ZAKŁADKA REJESTRACJA dostępny na stronie internetowej http://www.chrzanow.pl/tropem-wilczym/rejestracja.html do wyczerpania liczby miejsc, jednakże nie później niż do dnia 28 lutego 2018 r. (środa).

 

Weryfikacja uczestników i wydawanie pakietów odbędzie się w dniu imprezy, na miejscu w biurze biegu, w godz.10:00 do 11:30.