Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Dziś ostatnie pożegnanie Andrzeja Cezara

W środę 21 lutego o godz. 15 w kościele p.w. św. Mikołaja w Chrzanowie odbędzie się pogrzeb Andrzeja Cezara, wieloletniego zastępcy dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.

Dziś ostatnie pożegnanie Andrzeja Cezara

Andrzej Cezar. Fot. Marek Oratowski, Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej "Przełom"

 

Andrzej Bolesław Cezar urodził się 1 listopada 1943 r. w Chrzanowie. W 1967 r. ukończył studia na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera metalurga. W 1988 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu Metalurgii Metali Nieżelaznych. W latach 1967 - 1991 pracował w Zakładach Metalurgicznych w Trzebini, kolejno na stanowiskach:

- Starszego Technologa,

- Kierownika Oddziału Materiałów Stykowych,

- Szefa Produkcji,

- Głównego Specjalisty ds. Technologicznych.

W tym okresie był autorem trzech projektów, które uzyskały świadectwa Głównego Urzędu Patentowego.

W latach 1996 - 2000 zatrudniony był w „Salgar” Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Biura Handlowego.

Od 11 lutego 2008 r. do 31 sierpnia 2015 r. pracował w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie na stanowisku Zastęcy Dyrektora ds. Techniczno – Eksploatacyjnych.

W trakcie zatrudnienia w Szpitalu nadzorował realizację projektów finansowanych ze środków UE, takich jak: „Remont drogi dojazdowej i doposażenie SOR Szpitala” i „Budowa lądowiska przy Szpitalu w Chrzanowie”.

W czasie zatrudnienia w Szpitalu dał się poznać jako sumienny i zaangażowany w realizowane projekty pracownik, przejawiający inicjatywę i kreatywność, podejmujący zadania wymagające dużego wysiłku psychicznego,  zachowując jednocześnie systematyczność i obowiązkowość. W podejmowanych zadaniach kierował się zawsze dobrem firmy.

 

 

Rodzinie zmarłego mgr inż. Andrzeja Cezara składamy serdeczne wyrazy współczucia.