Dziś ostatnie pożegnanie Andrzeja Cezara

W środę 21 lutego o godz. 15 w kościele p.w. św. Mikołaja w Chrzanowie odbędzie się pogrzeb Andrzeja Cezara, wieloletniego zastępcy dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.

Dziś ostatnie pożegnanie Andrzeja Cezara

Andrzej Cezar. Fot. Marek Oratowski, Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej "Przełom"

 

Andrzej Bolesław Cezar urodził się 1 listopada 1943 r. w Chrzanowie. W 1967 r. ukończył studia na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera metalurga. W 1988 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu Metalurgii Metali Nieżelaznych. W latach 1967 - 1991 pracował w Zakładach Metalurgicznych w Trzebini, kolejno na stanowiskach:

- Starszego Technologa,

- Kierownika Oddziału Materiałów Stykowych,

- Szefa Produkcji,

- Głównego Specjalisty ds. Technologicznych.

W tym okresie był autorem trzech projektów, które uzyskały świadectwa Głównego Urzędu Patentowego.

W latach 1996 - 2000 zatrudniony był w „Salgar” Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Biura Handlowego.

Od 11 lutego 2008 r. do 31 sierpnia 2015 r. pracował w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie na stanowisku Zastęcy Dyrektora ds. Techniczno – Eksploatacyjnych.

W trakcie zatrudnienia w Szpitalu nadzorował realizację projektów finansowanych ze środków UE, takich jak: „Remont drogi dojazdowej i doposażenie SOR Szpitala” i „Budowa lądowiska przy Szpitalu w Chrzanowie”.

W czasie zatrudnienia w Szpitalu dał się poznać jako sumienny i zaangażowany w realizowane projekty pracownik, przejawiający inicjatywę i kreatywność, podejmujący zadania wymagające dużego wysiłku psychicznego,  zachowując jednocześnie systematyczność i obowiązkowość. W podejmowanych zadaniach kierował się zawsze dobrem firmy.

 

 

Rodzinie zmarłego mgr inż. Andrzeja Cezara składamy serdeczne wyrazy współczucia.