Przedsiębiorstwa społeczne ofertą dla samorządów

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie zaprasza do współpracy samorządy z  terenu powiatu olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego i wadowickiego, które chcą tworzyć przedsiębiorstwa społeczne (np. spółdzielnie socjalne osób prawnych) oraz rozwijać ekonomię społeczną wprowadzając nowe formy współpracy z  organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

W ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Fundacja oferuje samorządom bezpłatne, kompleksowe wsparcie edukacyjno-doradcze. Samorządy zostaną  wybrane w procesie rekrutacyjnym. Udział w projekcie to możliwości uzyskania fachowego wsparcia, ale również zobowiązanie do konsekwentnej współpracy i wprowadzenia nowych rozwiązań. Biuro Inicjatyw Społecznych prosi zwrócić szczególną uwagę na zapisy kontraktu - umowy uczestnictwa (załącznik nr 2), który informuje o zobowiązaniach samorządu.

 Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. Formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać na adres email: rekrutacja.mz@bis-krakow.pl do  20 marca 2018r.. Wybrane samorządy zostaną zaproszone do drugiego etapu – rozmów rekrutacyjnych.

Kontakt z animatorami współpracy JST: Ewą Chromniak (tel. 790 346 927) lub Agnieszką Dziewitek (tel. 666 358 430)  z Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych.