II LO w Chrzanowie podejmie współpracę z Zakładem Karnym w Trzebini

23 marca w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie podpisano porozumienie pomiędzy Zakładem Karnym w Trzebini i II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie.

II LO w Chrzanowie podejmie współpracę z Zakładem Karnym w Trzebini

Fot. Porozumienie podpisali: od lewej ppłk Tomasz Wacławek - dyrektor Zakładu Karnego w Trzebini, Janusz Szczęśniak - starosta chrzanowski, Krzysztof Kasperek - wicestarosta i Andrzej Bieda - dyrektor II LO w Chrzanowie

 

W ramach współpracy licealiści zapoznają się z organizacją polskiego systemu penitencjarnego i poznają historię więziennictwa. Zostaną także poinformowani na temat działań prowadzonych przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zakładu Karnego w Trzebini, a odpowiednie zajęcia przygotują młodzież do aplikowania w struktury służby więziennej.