Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Jest promesa na dofinansowanie przebudowy dróg w gminie Chrzanów

22 marca wicestarosta Krzysztof Kasperek odebrał z rąk wojewody małopolskiego Piotra Ćwika promesę na dofinansowanie przebudowy ul. Pogorskiej w Chrzanowie (wraz z budową ronda przy skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej), ul. Szymanowskiego w Pogorzycach oraz ul. Hetmańskiej w Płazie.

Jest promesa na dofinansowanie przebudowy dróg w gminie Chrzanów

Fot. www.malopolska.uw.gov.pl

 

Łączna wartość zadania inwestycyjnego to około 7 mln zł. Z rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w Małopolsce powiat chrzanowski pozyskał dofinansowanie w wysokości 3 mln zł. Pozostałe środki niezbędne do realizacji zadania przekaże powiat i gmina Chrzanów.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik wręczył przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego promesy na dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Na zadania wnioskowane przez jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego zostały przyznane środki w wysokości ponad 57 mln zł, z czego:

. ponad 28,6 mln na drogi powiatowe,

. ponad 28,6 mln na drogi gminne.

Efektem przeprowadzonych prac inwestycyjnych będzie przebudowa, budowa lub remont ponad 74 km dróg (12 zadań dotyczących dróg powiatowych i 24 dotyczące dróg gminnych).