Jest promesa na dofinansowanie przebudowy dróg w gminie Chrzanów

22 marca wicestarosta Krzysztof Kasperek odebrał z rąk wojewody małopolskiego Piotra Ćwika promesę na dofinansowanie przebudowy ul. Pogorskiej w Chrzanowie (wraz z budową ronda przy skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej), ul. Szymanowskiego w Pogorzycach oraz ul. Hetmańskiej w Płazie.

Jest promesa na dofinansowanie przebudowy dróg w gminie Chrzanów

Fot. www.malopolska.uw.gov.pl

 

Łączna wartość zadania inwestycyjnego to około 7 mln zł. Z rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w Małopolsce powiat chrzanowski pozyskał dofinansowanie w wysokości 3 mln zł. Pozostałe środki niezbędne do realizacji zadania przekaże powiat i gmina Chrzanów.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik wręczył przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego promesy na dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Na zadania wnioskowane przez jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego zostały przyznane środki w wysokości ponad 57 mln zł, z czego:

. ponad 28,6 mln na drogi powiatowe,

. ponad 28,6 mln na drogi gminne.

Efektem przeprowadzonych prac inwestycyjnych będzie przebudowa, budowa lub remont ponad 74 km dróg (12 zadań dotyczących dróg powiatowych i 24 dotyczące dróg gminnych).