Zapraszamy do udziału w projekcie MOWES

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej zaprasza podmioty reintegracyjne (WTZ, KIS, CIS, ZAZ) z Małopolski do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w ramach oferty Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Jak uzyskać wsparcie?
Oferta jest skierowana do organizacji, które posiadają siedzibę na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki).
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach MOWES proszone są o uzupełnienie formularza elektronicznego: https://goo.gl/forms/t3oVGH8dGyGEGlHO2. Po jego uzupełnieniu nasi doradcy skontaktują się z Państwem.

Oferujemy m.in:
- profesjonalne szkolenia (w ostatnich tygodniach zrealizowaliśmy szkolenia dotyczące m.in.: prawa pracy, polityki bezpieczeństwa i danych osobowych w (RODO), polityki rachunkowości, czy prawnych i podatkowych aspektów um. sponsorskich, darowizn i barteru;
- specjalistyczne usługi (np. opracowanie strategii marketingowych, biznes planów, strategii rozwoju, diagnozy obecnej sytuacji organizacji);
- objęcie stałą opieką doradczą (w tym doradztwo prawne i księgowe);
- Indywidualny Plan Wsparcia opracowany dla każdej zakwalifikowanej do programu organizacji.


Dodatkowo:
Każdy z podmiotów uczestniczących w projekcie może także wystąpić o GRANT w wysokości do 10 000 zł. Środki te będzie można przeznaczyć na działania, które przyczynią się do rozwoju usług oferowanych przez organizację.

Więcej informacji
Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres mowesmz@fundacjagap.pl lub dzwoniąc do Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej: 12 423 76 05 wew. 22.

 

Więcej o projekcie znajdą Państwo także na stronie: http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski/szkolenia-doradztwo-uslugi/.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona!

Zapraszamy

***

Projekty "MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” realizowane są przez partnerstwo w składzie: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (lider projektu), Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej SA, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, FRDL MISTiA, Spółdzielnia Socjalna OPOKA, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.