Tradycyjne majowe spotkanie w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Płazie

Mieszkańcy Powiatowego Domu Pomocy Społecznej wraz z załogą zaprosili na spotkanie plenerowe "Majówka". 

Tradycyjne majowe spotkanie w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Płazie