Puchary i statuetki dla najlepszych przedszkoli powiatu chrzanowskiego

29 maja w Domu Kultury Sokół w Trzebini odbyło się uroczyste podsumowanie XXVI FESTIWALU KULTURY DZIECIĘCEJ, którego organizatorem  był Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini  przy współorganizacji Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini. Honorowy Patronat nad festiwalem objął Starosta Chrzanowski. 

 

Puchary i statuetki dla najlepszych przedszkoli powiatu chrzanowskiego

Festiwal Kultury Dziecięcej odbywał się  w 3 kategoriach warsztatowych:

 
1. Przegląd Form Muzycznych , który odbył się 8 maja  (wystąpiło w nim 105 podmiotów wykonawczych, liczba uczestników 405

2. Przegląd Form Tanecznych odbył się 11 maja, w którym wystąpiły 54 zespoły taneczne- 773 ucz.                                 

 3. Przegląd Form Teatralnych odbył się 16 maja  (44 podmioty wykonawcze – 109 ucz.)

Ogółem w tegorocznej edycji XXVI FESTIWALU KULTURY DZIECIĘCEJ ogółem udział wzięło  1287młodych artystów.
 

Celem festiwalu: 

Prezentacja artystyczna w zakresie muzyki, teatru i tańca  najmłodszych uczestników

Wspieranie oraz promocja uzdolnionych dzieci