Targi dla małych i średnich przedsiębiorstw

Małopolska Organizacja Turystyczna w ramach realizacji projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne” ogłasza nabór dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej na terenie Małopolski na imprezy targowe realizowane w II półroczu roku 2018.

Targi dla małych i średnich przedsiębiorstw

Targi krajowe:

- World Travel Show w Nadarzynie – 19-21.10.2018 r. – trzecia edycja targów World Travel Show po raz kolejny odbędzie się w pawilonach wystawienniczych Ptak Warsaw Expo. W poprzednim roku wydarzenie skupiło 502 wystawców, natomiast liczba odwiedzających to 45620 osób. Targi przeznaczone dla podmiotów zajmujących się obsługą atrakcji turystycznych oraz mikro i małych przedsiębiorstw. http://worldtravelshow.pl/

- TTWarsaw w Warszawie – 22-24.11.2018 r. - To jedne z największych targów turystycznych w Polsce, gdzie wśród wystawców dużą część stanowią przedstawiciele podmiotów zagranicznych oraz biur podróży. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, targi odbędą się w Pałacu Kultury i Sztuki w Warszawie. Targi przeznaczone głównie dla firm zajmujących się obsługą ruchu turystycznego, przedsiębiorców działających na terenie kraju i obiektów noclegowych. http://www.ttwarsaw.pl/

 

Targi zagraniczne: 

- Seniormässan w Sztokholmie – 2-4.10.2018 r. – targi skierowane do odbiorców z grupy wiekowej 55+. Duży segment imprezy stanowią produkty z zakresu turystyki medycznej, ale targi oferują także możliwość promocji podróży turystycznych tak dla turysty indywidualnego jak i zorganizowanego. Targi przeznaczone głównie dla touroperatorów posiadających ofertę turystyki medycznej, ośrodków medycznych z ofertą turystyki medycznej, uzdrowisk i obiektów hotelowych oferujących SPA. https://seniormassan.se/stockholm/hem_sthlm/

- UITM w Kijowie – 3-5.10.2018 r. – to jedno z największych wydarzeń turystycznych na Ukrainie. Wystawcami są kraje i regiony, a także touroperatorzy, hotele, linie lotnicze i lotniska z ponad 28 krajów. Podczas targów prezentowana jest oferta turystyki zimowej, a także turystyki medycznej. Targi przeznaczone głównie dla hoteli z bazą SPA i zabiegów leczniczych, uzdrowisk oraz firm posiadających ofertę na rynek ukraiński. http://www.ukraine-itm.com.ua/en-GB

Przypominamy, że według Regulaminu Uczestnictwa w Targach Krajowych i Zagranicznych każdy uczestnik ma prawo do wzięcia udziału w 4 targach w okresie realizacji projektu.

Nabór przeznaczony jest dla MŚP prowadzących działalność w branży turystycznej w obszarach: turystyki biznesowej, turystki uzdrowiskowej i medycznej, turystki sportowo-rekreacyjnej i działających na terenie Małopolski. Podmioty biorące udział w konkretnych targach powinny dysponować ofertą odpowiadającą rynkowi oraz tematyce targów.

Szczegółowe informacje dotyczące wparcia oraz procedury zgłoszeń określa Regulamin Rekrutacji, który można znaleźć na stronie http://mot.krakow.pl/targi-turystyczne.html. Znajdą tam Państwo także listę wszystkich targów realizowanych w ramach projektu, wzór umowy oraz dwa formularze zgłoszenia: na targi krajowe i na targi zagraniczne.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@mot.krakow.pl, drogą pocztową na adres: Małopolska Organizacja Turystyczna, Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków lub osobiście w biurze MOT. Na zgłoszenia czekamy do 13 lipca 2018 r. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 24 lipca 2018 r. na stronie www.mot.krakow.pl. Z podmiotami, które zostaną przyjęte do projektu skontaktujemy się także mailowo. 

Projekt finansowany jest przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski.