Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Granty dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w imieniu Małopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej informuje o naborze wniosków grantowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (tj. m.in. fundacji, stowarzyszeń, CIS, KIS, ZAZ, WTZ) z terenu Małopolski Zachodniej, który rozpocznie się w lipcu.

Granty dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

W terminie od 02.07.2018 do 18.07.2018r. zostanie przeprowadzony II nabór Wniosków o przyznanie Grantów dla Podmiotów Ekonomii Społecznej: Nabór organizowany jest w ramach projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Uzyskać można dofinansowanie w wysokości do 10 000 złotych.
Więcej informacji na stronie MOWES: http://www.es.malopolska.pl/owesy/subregion-zachodni/aktualnosci/article/ii-nabor-wnioskow-o-pr-2/
Wnioski o dofinansowanie inicjatywy należy składać w godzinach od 9.00 do 13.00 w Punktach Coworkingu Społecznego, tj.:
- Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. 32 623 06 35 lub 697 089 224
- Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”
32-300 Olkusz, ul. Floriańska 2, tel. 32 307 02 67
lub za pośrednictwem poczty na adres:
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zawierającej dane wnioskodawcy, z dopiskiem „II/GR/MOWES/MZ”.
Szczegółowa procedura naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego znajduje się w §6 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w formie grantów dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej w zakresie wsparcia dla usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej.

W razie pytań prosimy o kontakt z przedstawicielami Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., tel. 32 623 06 35 lub 697 089 224.