Granty dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w imieniu Małopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej informuje o naborze wniosków grantowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (tj. m.in. fundacji, stowarzyszeń, CIS, KIS, ZAZ, WTZ) z terenu Małopolski Zachodniej, który rozpocznie się w lipcu.

Granty dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

W terminie od 02.07.2018 do 18.07.2018r. zostanie przeprowadzony II nabór Wniosków o przyznanie Grantów dla Podmiotów Ekonomii Społecznej: Nabór organizowany jest w ramach projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Uzyskać można dofinansowanie w wysokości do 10 000 złotych.
Więcej informacji na stronie MOWES: http://www.es.malopolska.pl/owesy/subregion-zachodni/aktualnosci/article/ii-nabor-wnioskow-o-pr-2/
Wnioski o dofinansowanie inicjatywy należy składać w godzinach od 9.00 do 13.00 w Punktach Coworkingu Społecznego, tj.:
- Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. 32 623 06 35 lub 697 089 224
- Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”
32-300 Olkusz, ul. Floriańska 2, tel. 32 307 02 67
lub za pośrednictwem poczty na adres:
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zawierającej dane wnioskodawcy, z dopiskiem „II/GR/MOWES/MZ”.
Szczegółowa procedura naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego znajduje się w §6 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w formie grantów dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej w zakresie wsparcia dla usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej.

W razie pytań prosimy o kontakt z przedstawicielami Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., tel. 32 623 06 35 lub 697 089 224.