Seniorzy będą mieli swój klub

W maju 2018 roku powiat chrzanowski przystąpił do Programu Wieloletniego „Senior+”. Do końca roku w lokalu będącym własnością powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 101 na osiedlu Siersza w Trzebini powstanie Klub Senior + dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ z powiatu chrzanowskiego.

Lokal zostanie zaadaptowany na potrzeby seniorów. Będzie tam sala spotkań wyposażona w sprzęt RTV i komputer, aneks kuchenny, łazienka i szatnia. Powiat planuje również dodatkowo utworzenie sali do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych wyposażonej w drabinki i materace. Całkowity koszt remontu wyniesie 187,5 tys. zł, z czego 150 tys. zł to dotacja od Wojewody Małopolskiego, a 37,5 tys. zł stanowią środki własne powiatu.

W ramach Klubu Senior+ mieszkańcy będą mogli korzystać z usług w zakresie edukacji, kultury, rekreacji i działań opiekuńczych, aktywnie spędzać czas, integrować się, aktywizować oraz angażować w działania samopomocowe i wolontarystyczne na rzecz społeczności lokalnej. 

Czy wiesz, że…

W powiecie chrzanowskim populacja ludności wynosi 121.412 osób, w tym 30 tys. osób jest w wieku poprodukcyjnym.