Małopolska lokalnie

Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE zaprasza grupy nieformalne i młode organizacje pozarządowe z terenu powiatów chrzanowskiego, dąbrowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i proszowickiego do udziału w konkursie FIO Małopolska Lokalnie – Północ, edycja 2018.

Małopolska lokalnie

Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE zaprasza grupy nieformalne i młode organizacje pozarządowe z terenu powiatów chrzanowskiego, dąbrowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i proszowickiego do udziału w konkursie FIO Małopolska Lokalnie – Północ, edycja 2018.

Nabór fiszek odbywać się będzie poprzez generator wniosków Witkac.pl w okresie od 1 do 30 sierpnia 2018.

Celem Programu realizowanego w roku 2018 jest wsparcie mieszkańców północno-zachodniej części województwa małopolskiego, którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju i wzmacniania lokalnych społeczności, a także wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych.

W Programie FIO Małopolska Lokalnie - Północ w roku 2018 przewidziano dwa konkursy:

  1. a) Konkurs na projekty rozwojowe dla młodych organizacji pozarządowych – dofinansowane kwotą do 5000 zł dla każdego z projektów.
  2. b) Konkurs na projekty społeczne dla grup nieformalnych, grup samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych – dofinansowane kwotą do 3000 zł dla każdego z projektów.

W tegorocznej edycji konkursu stawiamy na ciekawe pomysły i edukację. Chcemy wesprzeć przede wszystkim te grupy i organizacje, które przygotują innowacyjne projekty na działania na rzecz dobra wspólnego w społecznościach lokalnych oraz przemyślane projekty rozwojowe dla swoich organizacji.

Dlatego zdecydowaliśmy się na zmianę formuły oceny, na taką, która pozwala docenić jakość pomysłów grup i organizacji, a nie umiejętność wypełniania wniosków. Wnioskodawcy na pierwszym etapie oceny wypełniają prostą fiszkę, a następnie prezentują swój pomysł na projekt przed komisją konkursową.

W bieżącej edycji "FIO Małopolska Lokalnie - Północ" edukację dedykujemy jedynie tym z grantobiorców, których pomysły uzyskają pozytywną opinię podczas oceny. Na szkolenia i doradztwo związane z przygotowaniem dobrej jakości wniosków zaprosimy jedynie tych, którzy uzyskają dofinansowanie i będą realizowali swoje projekty. Chcemy, aby wiedza dobyta podczas przygotowana wniosków i doświadczenia z realizacji projektów były dla grantoborców kapitałem, który pozwala im skutecznie ubiegać się w innych konkursach na działania społeczne o większe środki i dobrze realizować kolejne projekty.

 

 

 

HARMONOGRAM KONKURSU FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE – PÓŁNOC W ROKU 2018. Harmonogram może ulec zmianie.

LP

ETAP KONKURSU

PLANOWANY TERMIN

0

Spotkania informacyjno-promocyjne

23.07-03.08.2018

1

Złożenie uproszczonej fiszki projektowej

01.08-30.08.2018

2

Ocena formalna i merytoryczna fiszki

01.08- 07.09.2018

3

Wyniki pierwszego etapu oceny

10.09-16.09.2018

4

Prezentacja projektu przed komisją konkursową

17.09-28.09.2018

5

Wyniki konkursu

17.09.- 04.10.2018

6

Przygotowanie wniosku - załącznika do umowy, w tym: spotkania z doradcą, szkolenia

01.10.-15.10.2018

7

Podpisanie umowy

08.10-15.10.2018

8

Realizacja projektów

15.10-14.12.2018