Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Małopolska lokalnie

Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE zaprasza grupy nieformalne i młode organizacje pozarządowe z terenu powiatów chrzanowskiego, dąbrowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i proszowickiego do udziału w konkursie FIO Małopolska Lokalnie – Północ, edycja 2018.

Małopolska lokalnie

Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE zaprasza grupy nieformalne i młode organizacje pozarządowe z terenu powiatów chrzanowskiego, dąbrowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i proszowickiego do udziału w konkursie FIO Małopolska Lokalnie – Północ, edycja 2018.

Nabór fiszek odbywać się będzie poprzez generator wniosków Witkac.pl w okresie od 1 do 30 sierpnia 2018.

Celem Programu realizowanego w roku 2018 jest wsparcie mieszkańców północno-zachodniej części województwa małopolskiego, którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju i wzmacniania lokalnych społeczności, a także wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych.

W Programie FIO Małopolska Lokalnie - Północ w roku 2018 przewidziano dwa konkursy:

  1. a) Konkurs na projekty rozwojowe dla młodych organizacji pozarządowych – dofinansowane kwotą do 5000 zł dla każdego z projektów.
  2. b) Konkurs na projekty społeczne dla grup nieformalnych, grup samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych – dofinansowane kwotą do 3000 zł dla każdego z projektów.

W tegorocznej edycji konkursu stawiamy na ciekawe pomysły i edukację. Chcemy wesprzeć przede wszystkim te grupy i organizacje, które przygotują innowacyjne projekty na działania na rzecz dobra wspólnego w społecznościach lokalnych oraz przemyślane projekty rozwojowe dla swoich organizacji.

Dlatego zdecydowaliśmy się na zmianę formuły oceny, na taką, która pozwala docenić jakość pomysłów grup i organizacji, a nie umiejętność wypełniania wniosków. Wnioskodawcy na pierwszym etapie oceny wypełniają prostą fiszkę, a następnie prezentują swój pomysł na projekt przed komisją konkursową.

W bieżącej edycji "FIO Małopolska Lokalnie - Północ" edukację dedykujemy jedynie tym z grantobiorców, których pomysły uzyskają pozytywną opinię podczas oceny. Na szkolenia i doradztwo związane z przygotowaniem dobrej jakości wniosków zaprosimy jedynie tych, którzy uzyskają dofinansowanie i będą realizowali swoje projekty. Chcemy, aby wiedza dobyta podczas przygotowana wniosków i doświadczenia z realizacji projektów były dla grantoborców kapitałem, który pozwala im skutecznie ubiegać się w innych konkursach na działania społeczne o większe środki i dobrze realizować kolejne projekty.

 

 

 

HARMONOGRAM KONKURSU FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE – PÓŁNOC W ROKU 2018. Harmonogram może ulec zmianie.

LP

ETAP KONKURSU

PLANOWANY TERMIN

0

Spotkania informacyjno-promocyjne

23.07-03.08.2018

1

Złożenie uproszczonej fiszki projektowej

01.08-30.08.2018

2

Ocena formalna i merytoryczna fiszki

01.08- 07.09.2018

3

Wyniki pierwszego etapu oceny

10.09-16.09.2018

4

Prezentacja projektu przed komisją konkursową

17.09-28.09.2018

5

Wyniki konkursu

17.09.- 04.10.2018

6

Przygotowanie wniosku - załącznika do umowy, w tym: spotkania z doradcą, szkolenia

01.10.-15.10.2018

7

Podpisanie umowy

08.10-15.10.2018

8

Realizacja projektów

15.10-14.12.2018