Na wsi najlepiej

 

Polska Organizacja Turystyczna rozpoczęła nowy konkursu „NA WSI NAJLEPIEJ - 12 DOBRYCH PRAKTYK W TURYSTYCE WIEJSKIEJ". Konkurs, dotyczący turystyki wiejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. To wyjątkowa tego typu akcja w Polsce, której celem jest identyfikacja, upowszechnianie i promowanie 12 dobrych praktyk na obszarach wiejskich.

 

Działanie m.in. polega na wyłonieniu 12 najlepszych praktyk w turystyce wiejskiej w 4 kategoriach:

    * „Wypoczynek u rolnika",

    * „Wypoczynek na wsi",

    * „Oferta wypoczynkowa turystyki wiejskiej",

    * „Oferta szlaków kulinarnych na terenach wiejskich".

Dobre praktyki nagrodzone w konkursie zostaną objęte specjalną promocją, w ramach której znajdą się: wydawnictwo albumowe w nakładzie 10 tys. egz., reportaże blogerów specjalizujących się w turystyce, artykuły oraz prezentacja na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej, a także w mediach społecznościowych.

Więcej na https://nawsinajlepiej.polska.travel/