Projekt "Bo jak nie my to kto" szansą na aktywizację

Firma ProBiznes Marta Krawczyk z siedzibą w Olkuszu od czerwca 2018 r. rozpoczęła realizację projektu Bo jak nie my to kto II. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 r.

Projekt "Bo jak nie my to kto" szansą na aktywizację

Jeśli chcesz:

Znaleźć pracę/nauczyć się języka obcego/

podnieść swoje kwalifikacje/zwiększyć wiarę we własne możliwości.

  

Zgłoś się do udziału w BEZPŁATNYM projekcie!

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 120 osób powyżej 30 roku życia, bez zatrudnienia i biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie powiatów: wielicki, wadowicki, proszowicki, oświęcimski, olkuski, nowosądecki, miechowski, limanowski, brzeski i chrzanowski.

 

W ramach projektu oferujemy:

1. Płatne staże zawodowe w wymiarze 6 miesięcy,

2. Indywidualnie dobrane szkolenia: np. językowe, komputerowe, zawodowe,

3. Pomoc pośrednika pracy, trenera zatrudnienia wspieranego,

4. Spotkania z doradcą/psychologiem,

5. Zwroty za dojazd i za opiekę nad dzieckiem do lat 7 i osobą zależną.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno kobiety, jak i mężczyzn, powyżej 30 roku bez pracy i zamieszkałych na terenie obszaru w/w powiatów.

 

Szczególnie zachęcamy do udziału:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- osoby niepełnosprawne,

- powracające na rynek pracy

 

Termin realizacji projektu: 01.06.2018 r. do 31.05.2020 r.

 

Nie czekaj zgłoś się już dziś!

  

Szczegółowe informacje: Ewelina Żołneczko tel: 730015575

lub w Biurze projektu ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15 w Olkuszu,

e-mail: projekt2@probiznes.net.pl