VII POWIATOWE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2018

Zapraszamy do udziału w VII Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 7 września 2018 roku (piątek), na terenie Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec (Amfiteatr), w godzinach 14:00 - 18:00.

Wydarzenie to skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Powiatu Chrzanowskiego aktywnie uczestniczących w rozwoju sektora pozarządowego.

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych to okazja do pogłębienia współpracy mająca na celu wymianę doświadczeń, zainicjowanie wspólnych przedsięwzięć, przedstawienie form wsparcia, jak również integrację środowiska organizacji z terenu Powiatu Chrzanowskiego.

Prosimy o potwierdzenie obecności w spotkaniu do dnia 4 września 2018 roku mailowo na adres: promocja@powiat-chrzanowski.pl bądź telefonicznie tel. 32/ 625 79 46.

 

PROGRAM RAMOWY

 

14:00 – 14:15        Rejestracja uczestników

14:15 – 14:30        Uroczyste otwarcie VII Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych: Janusz Szczęśniak - Starosta Chrzanowski

14:30 – 14:50        Wręczenie Nagród Starosty Chrzanowskiego: „Optimo modo” -

„W najlepszy sposób” – dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzącej działalność na terenie powiatu chrzanowskiego oraz „Bonum facere” – „Czynić dobro” dla osoby zasłużonej w budowie społeczeństwa obywatelskiego powiatu chrzanowskiego w roku 2018

14:50 – 15:20        Wystąpienie przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu: por. Maciej Michalczyk – „Współpraca wojska z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”

15:20 – 16:10        Prezentacje organizacji z terenu Powiatu Chrzanowskiego

16:10 – 17:15        Panel dyskusyjny – Palenisko przy Amfiteatrze