Postaw na swój rozwój. Weź udział w bezpłatnym projekcie

Dobra wiadomość dla osób poszukujących pracy i tych, którzy marzą o zmianie zatrudnienia. Firma Michał Cichoń PRO STUDIO zaprasza do udziału w projekcie pt. „Postaw na rozwój – zwiększ możliwość”. Chętni mogą skorzystać z darmowych szkoleń, płatnych staży,  wsparcia zawodowego czy stypendiów. 

Postaw na swój rozwój. Weź udział w bezpłatnym projekcie

Wsparcie skierowane jest do osób zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) należących, do co najmniej jednej z grup:
 Osoby powyżej 50 roku życia
 Osoby długotrwale bezrobotne
 Osoby o niskich kwalifikacjach
 Kobiety
 Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 roku życia


Projekt realizowany będzie do 31 maja 2020 roku.


W ramach projektu oferowane jest:
 BEZPŁATNE SZKOLENIA DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB – np. komputerowe, język angielski, sprzedawca, pracownik biurowy, wózki widłowe, grafika komputerowa, profesjonalne utrzymanie czystości;
 STYPENDUIM SZKOLENIOWE - 6,65 zł za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu
 PŁATNE STAŻE ZAWODOWE - 3-miesięczne oraz możliwość zatrudnienia po stażu
 WSPARCIE DORADCY KLIENTA I DORADCY ZAWODOWEGO, POŚREDNIKA PRACY, TRENERA ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO,
 PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE i COACHING
 DODATKOWE FORMY WSPARCIA – dostoswane indywidualnie do każdego uczestnika
Ponadto zapewniamy: • zwrot kosztów dojazdu, • materiały na zajęcia, • poczęstunek podczas zajęć,
• zwrot kosztów opieki nad osobą zależną • opiekę personelu
UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona.


Kontakt: tel. 570 400 421 tel. 530 586 153 e-mail: prostudio.mc@gmail.com e-mail: k.michalik@printstudio.com.pl