Oświadczenie

W związku z artykułem z dnia 5.09.2018 roku, który ukazał się na pierwszej stronie Tygodnika „Przełom” pod tytułem: „U Krzyśka na imieninach”, oświadczam, że żadnego cateringu w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Płazie nie zamawiałem ani nie zlecałem.

Oświadczenie

Jako samorządowiec zawsze kieruję się zasadami uczciwości, a powierzoną mi funkcję traktuję jako służbę mieszkańcom. Nigdy przez lata pracy w samorządzie nie zdarzyło mi się wykorzystywać swego stanowiska do celów prywatnych i zawsze piętnowałem tego typu zachowania. Artykuł w „Przełomie” odbieram jako atak na moją osobę i próbę zdyskredytowania mnie w oczach mieszkańców tuż przed wyborami samorządowymi.

O ile rozumiem, że prasa, a zatem także „Przełom” ma swoje sympatie i antypatie polityczne i wyraża je na swoich łamach, o tyle uważam, że dziennikarze powinni ponad wszystko kierować się w swoich tekstach rzetelnością w oparciu o zasady Prawa Prasowego.

 

Krzysztof Kasperek

Wicestarosta Powiatu Chrzanowskiego