Trwa rewitalizacja zbiornika Chechło

Gmina Trzebinia realizuje projekt „Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”, dofinansowany z Unii Europejskiej w wysokości ponad 4,7 mln zł.

Trwa rewitalizacja zbiornika Chechło

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR. Fot. trzebinia.pl 

 

7 września na terenie budowy spotkali się: p.o. burmistrza Trzebini Grzegorz Żuradzki (gmina Trzebinia jest beneficjentem projektu) oraz partnerzy: Janusz Szczęśniak, starosta chrzanowski z Krzysztofem Kasperkiem - wicestarostą, Ryszard Kosowski burmistrz Chrzanowa i Przemysław Deda, przewodniczący Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Obecni byli również przedstawiciele wykonawcy prac: konsorcjum spółki z o.o. Krisbud .o. oraz Zakładu Remontowo –Budowlanego „Rembud”.

- Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej i współpracy partnerów projektu oraz ich wkładów finansowych Zalew Chechło, największy w gminie Trzebinia zbiornik wodny, przeznaczony do celów rekreacyjnych będzie posiadał odpowiednią ku temu infrastrukturę, a plaże i ich otoczenie będą zagospodarowane i przystosowane do turystów. Koszt budowy całego przedsięwzięcia wynosi ponad 10 100 000,00 zł, a wkład własny wszystkich partnerów projektu ponad 5 000 000,00 zł, w tym gminy Trzebinia ponad 3 000 000,00 zł. – powiedział Grzegorz Żuradzki. 

Partnerzy projektu zgodnie podkreślili, że budowa nowej infrastruktury wpłynie na ożywienie zbiornika, a z dodatkowych form spędzania czasu wolnego będą licznie korzystali mieszkańcy i przyjezdni. Wicestarosta Krzysztof Kasperek  złożył podziękowania gminie Trzebinia za przygotowanie i prowadzenie projektu. Wykonawca prac Krzysztof Głuch oraz  Władysław Leśko zaznajomili obecnych o postępach w realizacji prac zagospodarowania zbiornika Chechło.

 

Obszar objęty projektem zostaje wyposażony w następujące elementy zagospodarowania terenu:

Po stronie Trzebini:

miejsca postojowe, ścieżka zdrowia z przyrządami do ćwiczeń, dwa place rekreacji z urządzeniami do zabawy, struktura widokowa galena, kąpieliska z pomostami o konstrukcji stanowiącej układ trzech pomostów, pawilon sanitarny (2szt.), pawilon spotkań, hangar na łodzie, slip do wodowania łodzi, boisko do badmintona, boisko do siatkówki plażowej, wieża ratownika (2szt.), parking rowerowy, żarobiwak (miejsce biwakowe z siedziskami 3 szt.), ciągi pieszo-jezdne, piesze i pieszo-rowerowe, mała architektura.

Po stronie Chrzanowa:

miejsca postojowe, pawilon sanitarny (podwójny kompaktowy), ekoplatforma widokowa o konstrukcji z dwóch pomostów w kształcie koła, wieża ratownika, żarobiwak (miejsce biwakowe z siedziskami 4 szt.), parking rowerowy zadaszony, ciągi jezdne, pieszo – rowerowe, mała architektura.

Zobacz relacje fimową.

Projekt obejmuje zachodnią część zbiornika, przy czym północna część należy do gminy Trzebinia, a południowa do gminy Chrzanów. Południowo – wschodnia część zbiornika pozostawiona będzie w stanie naturalnym.

(źródło: trzebinia.pl)