Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie stoi na stanowisku, że z powodu przekroczenia poziomu metali ciężkich w glebie, teren ogródków działkowych w sąsiedztwie składowiska opon w Trzebini powinien być wyłączony z produkcji rolnej.

Na podstawie raportu z badań gleby na pobliskich ogrodach działkowych, wykonanych przez Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, PPIS nie może uznać warzyw i owoców tam wyhodowanych za bezpieczne dla zdrowia. Jednocześnie wskazuje, iż zasadnym byłoby uzyskanie opinii od Instytutu Upraw, Nawożenia  i Gleboznawstwa czy rolnicze wykorzystanie tych gleb jest właściwe, czy dla warunków panujących obecnie na terenie ogrodów działkowych jest możliwe oczyszczenie gleby np. metodą biologiczną poprzez nasadzenie odpowiednich roślin o zdolnościach fitoremediacyjnych, aby uzyskać warunki sprzyjające uprawom. Zatem o jakości gleby i jej klasyfikacji powinien wypowiedzieć się organ właściwy tj. Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.