Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie stoi na stanowisku, że z powodu przekroczenia poziomu metali ciężkich w glebie, teren ogródków działkowych w sąsiedztwie składowiska opon w Trzebini powinien być wyłączony z produkcji rolnej.

Na podstawie raportu z badań gleby na pobliskich ogrodach działkowych, wykonanych przez Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, PPIS nie może uznać warzyw i owoców tam wyhodowanych za bezpieczne dla zdrowia. Jednocześnie wskazuje, iż zasadnym byłoby uzyskanie opinii od Instytutu Upraw, Nawożenia  i Gleboznawstwa czy rolnicze wykorzystanie tych gleb jest właściwe, czy dla warunków panujących obecnie na terenie ogrodów działkowych jest możliwe oczyszczenie gleby np. metodą biologiczną poprzez nasadzenie odpowiednich roślin o zdolnościach fitoremediacyjnych, aby uzyskać warunki sprzyjające uprawom. Zatem o jakości gleby i jej klasyfikacji powinien wypowiedzieć się organ właściwy tj. Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.