Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Starosta docenił nauczycieli

17 października starosta Janusz Szczęśniak, wicestarosta Krzysztof Kasperek oraz Stanisław Dusza, przewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego spotkali się z nauczycielami i młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych. 

Starosta docenił nauczycieli

Wręczono Nagrodę Starosty Chrzanowskiego oraz przyznano tytuł "Zasłużony nauczyciel dla powiatu chrzanowskiego". Życzymy Państwu wielu sukcesów osobistych, radości i pogody ducha oraz poczucia wielkiej satysfakcji z dobrze spełnionej misji.

Nagrody Starosty Chrzanowskiego dla wyróżniających się nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego:
Nagrodę otrzymali: Mariola Matecka, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie
Dorota Mołata -I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
Marek Śliwa - I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
Agnieszka Rusek –I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
Mirosława Przeworowska – Kawala - II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
Renata Kosowska – Waleń - Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini
Jadwiga Widlarz - Zespół Szkół w Libiążu
Marta Tybor - Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
Danuta Maciuba - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie
Jan Starżyk -Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie
Dorota Białucha – Rak - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chrzanowie

Tytuł honorowy „Zasłużony nauczyciel dla Powiatu Chrzanowskiego szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski’ otrzymali:
Urszula Wojdyło – Zespół Szkół w Libiążu
Irena Fudała – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebini
Grażyna Szopa – Zespół Szkół Ekonomiczno- Chemicznych w Trzebini
Zdzisława Wiśniewska - I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
Józef Ryszard Seczyński - I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
Tytuł honorowy nadawany jest już po raz drugi nauczycielom – emerytom, którzy w okresie wieloletniej pracy zawodowej wyróżnili się szczególnie wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie pracy dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej.
Zawód nauczyciela należy do najtrudniejszych, gdyż jego treścią jest praca nad kształtowaniem osobowości młodego człowieka i przygotowanie go do dorosłego życia. Jak wielka to odpowiedzialność, najlepiej wiedzą ci, którzy przez wiele lat doświadczali nauczycielskich radości i smutków.