Starosta docenił nauczycieli

17 października starosta Janusz Szczęśniak, wicestarosta Krzysztof Kasperek oraz Stanisław Dusza, przewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego spotkali się z nauczycielami i młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych. 

Starosta docenił nauczycieli

Wręczono Nagrodę Starosty Chrzanowskiego oraz przyznano tytuł "Zasłużony nauczyciel dla powiatu chrzanowskiego". Życzymy Państwu wielu sukcesów osobistych, radości i pogody ducha oraz poczucia wielkiej satysfakcji z dobrze spełnionej misji.

Nagrody Starosty Chrzanowskiego dla wyróżniających się nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego:
Nagrodę otrzymali: Mariola Matecka, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie
Dorota Mołata -I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
Marek Śliwa - I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
Agnieszka Rusek –I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
Mirosława Przeworowska – Kawala - II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
Renata Kosowska – Waleń - Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini
Jadwiga Widlarz - Zespół Szkół w Libiążu
Marta Tybor - Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
Danuta Maciuba - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie
Jan Starżyk -Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie
Dorota Białucha – Rak - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chrzanowie

Tytuł honorowy „Zasłużony nauczyciel dla Powiatu Chrzanowskiego szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski’ otrzymali:
Urszula Wojdyło – Zespół Szkół w Libiążu
Irena Fudała – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebini
Grażyna Szopa – Zespół Szkół Ekonomiczno- Chemicznych w Trzebini
Zdzisława Wiśniewska - I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
Józef Ryszard Seczyński - I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
Tytuł honorowy nadawany jest już po raz drugi nauczycielom – emerytom, którzy w okresie wieloletniej pracy zawodowej wyróżnili się szczególnie wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie pracy dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej.
Zawód nauczyciela należy do najtrudniejszych, gdyż jego treścią jest praca nad kształtowaniem osobowości młodego człowieka i przygotowanie go do dorosłego życia. Jak wielka to odpowiedzialność, najlepiej wiedzą ci, którzy przez wiele lat doświadczali nauczycielskich radości i smutków.