Radni powiatowi winszowali dyrektorowi Powiatowemu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie

Podczas posiedzenia Rady Powiatu Chrzanowskiego starosta Janusz Szczęśniak   pogratulował Małgorzacie Bigaj, dyrektorowi PCKU, które w tym roku świętuje dziesiąte urodziny.  

Radni powiatowi winszowali dyrektorowi Powiatowemu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie

- W imieniu samorządu powiatu chrzanowskiego przekazuję wielkie wyrazy uznania dziękując jednocześnie za wiele inicjatyw podejmowanych przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie - podkreślił Janusz Szczęśniak, starosta. 

- Myślę, że nasza szkoła dobrze służy powiatowi chrzanowskiemu - przyznała Małgorzata Bigaj, dyrektor PCKU w Chrzanowie.