Dyrektor ZSECh w Trzebini odebrała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej

25 października w Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyła się ceremonia wręczenia nagrody Ministra Edukacji Narodowej Renacie Bębenek, dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Trzebini. 

Fot. Na zdjęciu z kuratorem oświaty Barbarą Nowak (po lewej)

 

Renata Bębenek otrzymała nagrodę MEN w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.